Uden

Bestuur

Voorzitter:
Nico Rovers,        0413-262820.             lia.nicorovers(at)kpnmail.nl

Secretaresse:
Jose Driessen - Nieuwsbrief                groeienbloeiuden(at)gmail.com
Gonnie Zegers

Penningmeester                                 
Anny Ermers       06-22171220              annyermers(at)gmail.com

Tuinenreis-Bloemschikken:
Geertje Zegers,    0486-451804.           tinyzegers(at)live.nl       

Lezingen - Opentuinendag:
Gert-Jan Schonenberg, 0413-273301.  info(at)schonenbergplant.nl

 

TAKEN:

Ledenadministratie:
Mari Delisse                                     maridelisse(at)gmail.com

Bloemschikken
Anne-Marie Ruijs                             ruijs.zegers(at)gmail.com

Websitebeheer:
Diny Tielemans,  06-20046890     dinytielemans(at)hotmail.com