meer

.

De Wassende Maan is een kunstwerk in de Noordwaard in het natuurgebied De Biesbosch en verbeeld het ontstaan van De Biesbosch.

Het verhaal van voortschrijdende inzichten slingert zich als een labyrint door onze waterstaatkundige geschiedenis en heeft geleid tot een waar doolhof aan kanalen, stuwen, gemalen, dijken en kades. Het labyrint mag daarom gezien worden als een zeer bruikbare metafoor.

Een labyrint heeft als kenmerk dat het pad je leidt naar het centrum en vervolgens weer van het centrum naar buiten. Daarnaast bevat een labyrint wendingen.

Het water stroomt bij vloed in het labyrint naar binnen en keert vanuit het midden weer terug. Tijdens het terugvloeien van het water blijft er telkens slib achter. Na jaren zal het labyrint De Wassende maan helemaal zijn dichtgeslibd.

Het natuurgebied De Biesbosch is ook ontstaan door binnenstromend water door eb en vloed en achterblijvend slib zorgde voor de aangroei.

 

 

 

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923