Diversen

Lenteknoppen

Sering
Krullinde
Meidoorn
Vogelkers
Berk
Wilde kers
Kastanje
Iep
Haagbeuk
Bergvlier
Weigelea
Appel
Walnoot
Pruim
Mierlose zoete kers
Notarisappel (met insect)
Notarisappel (zonder insect)
Viburnum
Kornoelje
Kardinaalsmuts
meer

       LENTEKNOPPEN

 

 

Deutzia


Eik


Lijsterbes


Gelderse roos


Krent


20
Jul
Volkstuin: verrassingen
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….