Uden

Beemdooievaarsbek

Beemdooievaarsbek, Geranium pratense

Ooievaarsbekken zijn mooie planten en zijn daarom in veel tuinen te vinden, echter zijn dit vaak cultivars.

Ik, de ooievaarsbek (Geranim pratense), ben een overblijvende en vrij zeldzame inheemse wilde plant uit de ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) mijn botanische naam Geranium is afgeleid van het Griekse woord geranos, wat kraanvogel betekent en betrekking heeft op mijn vrucht, die lijkt op de snavel van een kraanvogel. De soort aanduiding pratense komt van het Latijnse woord voor veld of weide, waar ik van nature voorkom.

De Nederlandse naam heeft eveneens betrekking op de snavelvorm van de vrucht maar hier heet ik ooievaarsbek.
Ik ben een echte zomerbloeier en groei bij voorkeur op vochthoudende tot enigszins natte bodems die (matig) voedselrijk zijn en licht zuur tot kalkhoudend. Ik word 30 -90 cm hoog en ben zon minnend, hoewel ik ook licht schaduw verdraag.

Mijn prachtige bloemen van 1,5 tot 3 cm staan vaak per twee bijeen en zijn helderblauw tot lila blauw van kleur. Ze bevatten behalve voor de mens zichtbare blauwe kleur ook een ultraviolette kleur die bijen aantrekt. Uit mijn bloemen en de wortels kan een blauwe verfstof worden gewonnen. 

Mijn bloemen bevatten nectar met een suikergehalte van wel 55-70 % en ook stuifmeel. Beide worden verzameld door met name hommels en diverse soorten andere wilde bijen, waaronder zand- en groefbijen.

De bloemen worden bestoven door zweefvliegen en dag- en nachtvlinders. De verspreiding van mijn zaden is speciaal. Mijn zaden zitten in een speciaal soort snavels die bij rijping droog worden. Deze snavels komen dan onder spanning te staan en veren omhoog. De zaden komen hierdoor los uit hun omhulsel en worden weggeslingerd tot wel meer dan twee meter.

In tuinen weet ik me ook in wat ruigere begroeiing te handhaven en ben ik goed te combineren met gewone margriet, kaasjeskruid, ereprijs, wilde cichorei, knoopkruid, ruig klokje en wilde reseda. Door mijn compacte groeiwijze – en mijn mooi diep ingesneden bladeren – kan ik zowel groepsgewijs als solitair worden aangeplant.