Uden

De Nijmeegse kapel

Een vlinder genaamd: Grote ijsvogelvlinder

De Nijmeegse kapel, menig vlinderaar weet niet welke vlinder hiermee wordt bedoeld. De gangbare naam van dit uiterst zeldzame insect is de grote ijsvogelvlinder. In oude vlinderboekjes wordt echter veelal nog de oude naam Nijmeegs(ch)e kapel gebruikt. Dat gaf de grote doch sierlijke vlinder een mythische en grootse lading. Wat een naam al niet kan doen. Maar waar komt deze naam vandaan?

Eerste vangst nabij Nijmegen? 

De naam slaat niet op een kapel in Nijmegen. Nijmeegse en kapel kennen beide een andere achtergrond. Het dier is gekoppeld aan Nijmegen omdat het eerst bekende Nederlandse exemplaar van de zeldzame vlinder in de buurt van Nijmegen gevangen zou zijn. Dat lezen we in Vlinders I door Rinke Tolman:

''Eene overlevering vermeldt ten minste, dat zij vroeger in de omstreken van Nijmegen gevangen zou zijn.''

Hier bestaat echter veel onduidelijkheid over. Onzeker is of het eerste exemplaar echt bij Nijmegen is gevangen. Desalniettemin heeft het gezorgd voor de naamgeving.

Lees verder op:  www.vlinderstichting.nl

Meer over vlindernamen

Lees tuingedicht over wolken vlinders:  >  diversen  >  tuingedichten