Uden

Jaarvergadering

26 Februari werd de jaarvergadering gehouden in een nieuwe locatie; het in moderne tinten opgeknapte wijkcentrum De Balans eveneens in Uden. De voorzitter leidde de vergadering waarin Toon Althuizen te kennen gaf om af te treden maar tijdelijk doorgaat totdat Gonnie weer hersteld is.

Verder was er ruimschoots aandacht voor het echtpaar Cooijmans. Zij zijn al vanaf 1975 actief lid van Groei & Bloei, eerst van afdeling Veghel en nu alweer een aantal jaren bij afdeling Uden. Dat mag gevierd worden. Gefeliciteerd.

Annemarie Ruijs werd bedankt dat zij tijdelijk werkzaamheden van Gonnie overneemt. Het nieuwe jaarprogramma werd gepresenteerd, er zullen weer interessesante activiteiten komen.

Na de pauze was het een gezellig, creatief bezig zijn. We mochten een rijger maken van kastanjes en peulen van de Valse Christusdoorn waaraan een mezenbol werd bevestigd.