Uden

Jaarvergadering, 27 februari 2018

Een jaarvergadering met waarin de presentatie van een nieuw jaarprogramma, een bestuurswisseling  en huldiging van een jubilaris. Gonnie en Geertje waren aftredend en stelden zich allebei weer herkiesbaar, ze werden met algemene stemmen herkozen. Ad Bierman was aftredend vw. gezondheidsredenen en werd, ook met algemene stemmen opgevolgd door Gert-Jan Schonenberg. Gefeliciteerd.

Gert-Jan draaide al een half jaar mee, hij weet op het gebied van lezingen en andere groenactiviteiten erg goed de weg.
Er werd afscheid genomen van Ad Bierman. Toon Althuizen sprak een woord van dank en Geertje overhandigde een bos prachtige bloemen. Bedankt Ad.
Verder was er twee jubilarissenToon van de Schans en Jan van de Vin beiden zijn 50 jaar! lid van onze vereniging. Jan van de Vin moest zich jammer genoeg afmelden, met hem is afgesproken dat een afvaardiging van het bestuur hem een bezoek brengt.
Toon van de Schans werd in het zonnetje gezet, een mooi woordje met felicitaties, een oorkonde vanuit het hoofdbestuur en een mooi boeket bloemen.

Na de pauze gingen we met zijn allen gezellig creatief aan de slag. Jose en Geertje zetten ons aan het knopen voor een plantenhanger.